Biomasa

Biomasa este partea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultura, inclusiv substantele vegetale si animale, silvicultura si industriile conexe, precum si partea biodegradabila a deseurilor industriale si urbane.
Biomasa reprezinta resursa regenerabila cea mai abundenta de pe planeta incluzand absolut toata materia organica produsa prin procesele metabolice ale organismelor vii.
Din punct de vedere istoric, biomasa reprezinta prima forma de energie care a fost utilizata de catre om, in momentul descoperirii focului.
Energia Ónglobata Ón biomasa poate fi eliberata prin metode diverse, dar toate acestea se reduc Ón cele din urma, la un proces de ardere.
In practica, cele mai intalnite forme de valorificare a energiei biomasei sunt:
  • arderea directa cu generare de energie termica;
  • arderea prin piroliza cu generarea de singaz(CO+H2);
  • fermentarea cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3CH2OH);
  • Biogazul se poate arde direct; bioetanolul, Ón amestec cu benzina, poate fi utilizat Ón motoarele cu ardere intern„.
  • transformarea chimica a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu alcool si generare de esteri;
  • Se obtine astfel biocombustibil pentru motoarele diesel.
  • degradarea enzimatica a biomasei cu generare de etanol sau biocombustibil (biodiesel).
Dezavantaje: Arderea biomasei poate avea impact negativ asupra mediului inconjurator (produce gaze cu efect de sera).
Articole

Biocombustibili

Biogazul

Copyright © 2010 ENERGII ALTERNATIVE

Email: webmaster@energiialternative.net